Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frøysland skule
Frøysland
6818 HAUKEDALEN
Org.nr 975276562
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Førde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 2,8 3,0 3,4 3,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 5,8 5,6 5,7 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,9 5,6 5,6 5,8 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,9 5,6 5,6 5,8 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 73,1 77,5 81,2 77,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 101 2 024 2 122 2 465 2 337
Undervisningstimer totalt per elev 124 126 133 130 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no