Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frøysland skole
Livegen 47
4517 MANDAL
Org.nr 973837419
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Mandal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 20,2 20,8 20,4 19,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 16,1 15,6 16,0 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,5 63,1 65,3 53,8 54,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 23,0 20,7 25,9 25,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 16,0 15,7 16,1 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 18,1 16,6 17,3 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 67,2 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 457 13 515 13 310 13 139 13 054
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 47 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no