Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frøyland ungdomsskule
Gåsevikvegen 2
4355 KVERNALAND
Org.nr 875296752
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Time kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,3 13,4 14,9 13,8 14,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 11,0 9,9 9,7 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,9 50,6 49,8 38,1 57,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 17,2 15,5 20,3 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,4 14,6 13,2 12,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 18,5 15,3 18,1 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 100,0 100,0 95,3 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 7 227 7 009 7 602 7 234 8 287
Undervisningstimer totalt per elev 50 60 66 68 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no