Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frøyland skule
Kråvegen 2
4355 KVERNALAND
Org.nr 875275712
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Time kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,1 27,4 28,3 28,1 28,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,1 14,6 15,1 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,2 65,2 72,9 79,5 67,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 18,0 17,8 16,8 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 13,0 14,5 15,1 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 15,6 17,6 18,0 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 96,6 93,9 93,6 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 890 18 094 18 710 18 465 18 806
Undervisningstimer totalt per elev 58 56 51 49 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no