Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frøya ungdomsskole
Rådhusgata 17
7260 SISTRANDA
Org.nr 923033556
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Frøya kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5
Lærertimer som gis til undervisning 9 377
Undervisningstimer totalt per elev 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no