Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frøya kommune
Kommunenr 5014
Alle grunnskoler med adresse i Frøya kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 55,1 55,4 56,5 53,3 64,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,8 10,0 10,7 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 10 7 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,0 62,8 51,0 72,8 47,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 14,5 17,7 13,4 17,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,4 10,9 11,4 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 12,7 11,5 13,1 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 13,4 12,9 13,9 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,4 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 91,8 95,2 91,6 89,2
Lærertimer som gis til undervisning 36 762 36 899 36 400 34 731 39 765
Undervisningstimer totalt per elev 72 73 71 67 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no