Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frøya kommune
Kommunenr 5014
Alle grunnskoler med adresse i Frøya kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 59,0 55,1 55,4 56,5 53,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 9,8 9,8 10,0 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 8 10 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,0 75,0 62,8 51,0 72,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 12,3 14,5 17,7 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,5 10,4 10,9 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 12,7 12,7 11,5 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 13,8 13,4 12,9 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,4 94,4 91,8 95,2 91,6
Lærertimer som gis til undervisning 34 184 36 762 36 899 36 400 34 731
Undervisningstimer totalt per elev 69 72 73 71 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no