Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frøy skole
Kråkefjellveien 1a
3274 LARVIK
Org.nr 974702444
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,9 24,6 24,8 24,8 25,2
Antall elever per årsverk til undervisning 2,7 2,8 2,6 2,5 2,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 10 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 6,6 6,0 4,8 4,6 4,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,2 34,4 41,0 40,9 40,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,6 2,5 2,6 2,5 2,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,7 4,3 3,6 3,4 3,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 3 447,2 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,1 97,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 867 13 148 13 186 13 190 14 363
Undervisningstimer totalt per elev 263 258 269 281 299
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no