Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frøy skole
Kråkefjellveien 16
3274 LARVIK
Org.nr 974702444
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 24,8 24,8 25,2 25,2
Antall elever per årsverk til undervisning 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 10 10 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 6,0 4,8 4,6 4,7 4,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,4 41,0 40,9 40,2 37,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,5 2,6 2,5 2,3 2,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,3 3,6 3,4 3,3 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 3 447,2 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,1 97,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 148 13 186 13 190 14 363 14 363
Undervisningstimer totalt per elev 258 269 281 299 326
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no