Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frivoll skole
Opplandsveien 65
4877 GRIMSTAD
Org.nr 974548798
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 12,3 11,3 10,7 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 13,4 14,0 14,1 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,4 60,9 55,5 70,5 92,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8 19,3 21,1 17,1 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,4 14,2 14,2 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 14,8 16,8 16,5 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 258 7 993 7 005 6 804 7 188
Undervisningstimer totalt per elev 53 55 53 53 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no