Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frivoll skole
Opplandsveien 65
4877 GRIMSTAD
Org.nr 974548798
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,3 11,3 10,7 11,2 12,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 14,0 14,1 14,9 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,9 55,5 70,5 92,4 109,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 21,1 17,1 14,0 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 14,2 14,2 15,1 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 16,8 16,5 18,8 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 993 7 005 6 804 7 188 7 792
Undervisningstimer totalt per elev 55 53 53 50 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no