Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fridalen skole
Bøkeveien 19
5093 BERGEN
Org.nr 974737949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,0 34,2 35,2 37,2 41,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 16,1 14,8 15,4 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 194,4 183,1 144,0 166,9 141,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 7,5 9,0 8,0 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 16,0 14,6 15,2 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 17,9 16,1 17,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 562 21 534 22 943 24 045 27 819
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 50 48 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no