Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fresvik skule
Storevegen 67
6896 FRESVIK
Org.nr 975276120
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,6 2,6 3,0 2,9 2,8
Antall elever per årsverk til undervisning 4,3 3,9 5,3 4,1 4,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,3 4,1 5,2 3,9 4,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,6 4,3 6,2 5,0 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 85,5 78,6 70,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 739 1 710 1 967 1 996 1 853
Undervisningstimer totalt per elev 174 190 140 181 154
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no