Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frei ungdomsskole
Tyrihaugen 2
6522 FREI
Org.nr 975299155
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Frei ungdomsskole Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 27,7 245,9 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,8 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 48 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,7 57,4 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 19,7 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 13,6 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 15,2 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 17,0 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 14,9 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,2 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 19,5 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,9 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 277 155 349 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 55 56 65 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no