Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frei ungdomsskole
Tyrihaugen 2
6522 FREI
Org.nr 975299155
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Frei ungdomsskole 28,8 27,2 25,6 25,9 27,7
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 123,6 131,4 158,4 171,3 166,2
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Frei ungdomsskole 10,3 11,1 11,7 11,8 12,0
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 7,7 8,1 7,2 7,2 7,2
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Frei ungdomsskole 3 5 4 4 4
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 22 29 33 33 36
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Frei ungdomsskole 74,6 53,2 54,0 65,5 63,7
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 40,4 35,0 32,7 35,0 31,4
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Frei ungdomsskole 11,7 16,6 17,1 14,7 13,7
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 17,9 21,8 20,8 19,3 21,6
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Frei ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 8,7 9,6 8,4 8,4 8,7
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Frei ungdomsskole 13,8 14,8 15,6 15,7 15,9
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 8,4 8,7 8,3 8,2 7,7
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Frei ungdomsskole 17,3 17,6 20,3 19,6 19,3
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 10,7 12,4 10,9 10,9 11,0
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Frei ungdomsskole 0,0 0,0
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 11,7 11,2
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Frei ungdomsskole 0,0 0,0
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 10,0 10,9
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Frei ungdomsskole 19,6 19,3
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 11,0 10,7
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Frei ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 90,3 80,3 86,0 84,8 87,1
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Frei ungdomsskole 15 978 14 157 13 252 13 823 13 277
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 87 301 91 426 107 355 115 401 111 298
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Frei ungdomsskole 63 59 56 56 55
Kristiansund kommune
Møre og Romsdal fylke 98 91 100 100 99
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no