Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frei ungdomsskole
Tyrihaugen 2
6522 FREI
Org.nr 975299155
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,8 27,2 25,6 25,9 27,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 11,1 11,7 11,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,6 53,2 54,0 65,5 63,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 16,6 17,1 14,7 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 14,8 15,6 15,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,6 20,3 19,6 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 978 14 157 13 252 13 823 13 277
Undervisningstimer totalt per elev 63 59 56 56 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no