Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frei ungdomsskole
Tyrihaugen 2
6522 FREI
Org.nr 975299155
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Frei ungdomsskole 28,8 27,2 25,6 25,9 27,7
Kristiansund kommune 250,2 248,4 259,4 253,8 245,9
Møre og Romsdal fylke 3 159,7 3 171,1 3 243,9 3 276,0 3 332,6
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Frei ungdomsskole 10,3 11,1 11,7 11,8 12,0
Kristiansund kommune 13,1 13,1 12,4 12,5 12,8
Møre og Romsdal fylke 11,6 11,6 11,2 11,1 10,8
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Frei ungdomsskole 3 5 4 4 4
Kristiansund kommune 43 41 42 43 48
Møre og Romsdal fylke 489 526 546 581 602
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Frei ungdomsskole 74,6 53,2 54,0 65,5 63,7
Kristiansund kommune 67,0 70,9 68,6 65,5 57,4
Møre og Romsdal fylke 67,0 62,3 59,8 56,3 53,9
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Frei ungdomsskole 11,7 16,6 17,1 14,7 13,7
Kristiansund kommune 17,0 16,3 16,1 17,1 19,7
Møre og Romsdal fylke 15,5 16,6 16,8 17,7 18,1
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Frei ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kristiansund kommune 13,7 14,0 13,1 13,1 13,6
Møre og Romsdal fylke 12,3 12,3 11,8 11,6 11,2
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Frei ungdomsskole 13,8 14,8 15,6 15,7 15,9
Kristiansund kommune 15,7 15,3 14,7 15,3 15,2
Møre og Romsdal fylke 13,8 13,8 13,6 13,8 13,5
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Frei ungdomsskole 17,3 17,6 20,3 19,6 19,3
Kristiansund kommune 17,8 17,1 16,4 17,2 17,0
Møre og Romsdal fylke 15,9 15,9 15,4 15,4 14,9
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Frei ungdomsskole 0,0 0,0
Kristiansund kommune 15,5 14,9
Møre og Romsdal fylke 14,0 13,0
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Frei ungdomsskole 0,0 0,0
Kristiansund kommune 16,6 17,2
Møre og Romsdal fylke 14,9 14,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Frei ungdomsskole 19,6 19,3
Kristiansund kommune 20,2 19,5
Møre og Romsdal fylke 17,7 17,4
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Frei ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kristiansund kommune 98,9 98,3 98,7 98,6 98,9
Møre og Romsdal fylke 96,3 95,1 95,1 94,7 94,8
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Frei ungdomsskole 15 978 14 157 13 252 13 823 13 277
Kristiansund kommune 155 314 156 361 164 374 161 569 155 349
Møre og Romsdal fylke 2 011 739 2 021 990 2 084 490 2 106 204 2 148 389
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Frei ungdomsskole 63 59 56 56 55
Kristiansund kommune 54 54 58 57 56
Møre og Romsdal fylke 61 62 64 64 66
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no