Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frei skole
Flatsetbakken 6
6523 FREI
Org.nr 975283593
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,4 10,9 11,4 11,6 11,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 16,3 15,2 13,6 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,6 75,1 81,2 58,9 72,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 19,2 16,7 21,8 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 16,4 15,3 13,7 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 19,7 18,2 18,1 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,2 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 553 7 154 7 581 8 137 8 152
Undervisningstimer totalt per elev 48 46 49 55 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no