Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fredrikstad kommune
Kommunenr 3004
Alle grunnskoler med adresse i Fredrikstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 872,1 883,5 895,3 905,2 901,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,3 12,2 12,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 113 119 138 138 140
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,8 83,1 72,1 72,3 70,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 13,5 15,5 15,2 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,3 13,2 13,0 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 14,2 14,4 14,6 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,4 17,2 17,2 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 97,8 98,8 98,8 99,2
Lærertimer som gis til undervisning 565 627 572 770 582 261 586 347 581 901
Undervisningstimer totalt per elev 58 58 58 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no