Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fredrikstad kommune
Kommunenr 0106
Alle grunnskoler med adresse i Fredrikstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 844,3 872,1 883,5 895,3 905,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,3 12,3 12,2 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 113 113 119 138 138
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,4 86,8 83,1 72,1 72,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 12,9 13,5 15,5 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,2 13,3 13,2 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 14,6 14,2 14,4 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 17,4 17,4 17,2 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 97,6 97,8 98,8 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 544 531 565 627 572 770 582 261 586 347
Undervisningstimer totalt per elev 58 58 58 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no