Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fredheim skole
Kronprins Olavs Veg 31
2819 GJØVIK
Org.nr 975274748
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Fredheim skole 26,5 24,3 24,7 26,0 25,5
Gjøvik kommune 333,3 327,2 333,1 326,7 324,1
Oppland fylke 2 122,4 2 086,7 2 097,8 2 095,7 2 079,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Fredheim skole 13,1 13,3 13,7 13,5 13,2
Gjøvik kommune 11,3 11,5 11,6 11,5 11,4
Oppland fylke 11,2 11,3 11,3 11,1 11,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fredheim skole 3 3 2 3 4
Gjøvik kommune 37 41 43 49 55
Oppland fylke 315 316 330 341 354
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fredheim skole 110,1 90,1 122,5 100,3 73,4
Gjøvik kommune 90,3 80,3 78,3 67,5 59,3
Oppland fylke 67,2 66,4 63,3 60,3 57,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fredheim skole 10,8 13,3 10,1 12,3 16,4
Gjøvik kommune 11,1 12,7 12,9 15,0 17,0
Oppland fylke 14,9 15,1 15,7 16,3 17,0
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fredheim skole 13,0 13,3 13,8 13,5 13,3
Gjøvik kommune 12,1 12,3 12,2 12,0 12,0
Oppland fylke 12,0 12,1 12,0 11,9 11,9
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fredheim skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gjøvik kommune 12,9 13,3 13,8 13,9 13,7
Oppland fylke 13,4 13,4 13,5 13,2 13,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fredheim skole 16,6 15,5 16,0 15,6 15,6
Gjøvik kommune 16,9 16,6 16,7 16,3 16,1
Oppland fylke 15,2 15,3 15,2 14,9 15,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fredheim skole 14,3
Gjøvik kommune 13,1
Oppland fylke 13,5
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fredheim skole 17,5
Gjøvik kommune 17,8
Oppland fylke 15,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fredheim skole 0,0
Gjøvik kommune 18,7
Oppland fylke 16,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fredheim skole 100,0 100,0 99,1 94,2 100,0
Gjøvik kommune 96,9 98,7 98,3 97,0 98,6
Oppland fylke 96,9 97,2 96,3 96,7 97,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Fredheim skole 17 873 16 156 16 489 17 628 17 180
Gjøvik kommune 211 329 205 401 205 935 205 582 204 152
Oppland fylke 1 339 873 1 315 877 1 319 285 1 316 854 1 302 024
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Fredheim skole 57 56 54 55 56
Gjøvik kommune 63 62 61 62 63
Oppland fylke 63 63 63 64 64
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no