Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fredheim skole
Kronprins Olavs Veg 31
2819 GJØVIK
Org.nr 975274748
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,5 24,3 24,7 26,0 25,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,3 13,7 13,5 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,1 90,1 122,5 100,3 73,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 13,3 10,1 12,3 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,3 13,8 13,5 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 15,5 16,0 15,6 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,1 94,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 873 16 156 16 489 17 628 17 180
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 54 55 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no