Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fredheim skole
Fjordlinna 100
2760 BRANDBU
Org.nr 975273873
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 10,0 10,7 9,4 8,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 10,4 11,1 11,1 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,3 52,2 60,1 84,7 68,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 17,8 16,6 11,8 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 10,5 11,1 11,2 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 12,1 12,9 13,0 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 92,4 96,0 90,4
Lærertimer som gis til undervisning 6 514 6 621 7 162 6 245 5 852
Undervisningstimer totalt per elev 63 71 67 66 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no