Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fredheim skole
Fjordlinna 100
2760 BRANDBU
Org.nr 975273873
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,0 9,8 10,0 10,7 9,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,8 10,4 11,1 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,6 62,3 52,2 60,1 84,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 17,0 17,8 16,6 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,9 10,5 11,1 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 13,9 12,1 12,9 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 92,4 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 378 6 514 6 621 7 162 6 245
Undervisningstimer totalt per elev 63 63 71 67 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no