Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Framtun skole
Framtunvegen 22
1929 AULI
Org.nr 975272389
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 9,8 9,6 7,7 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,6 12,7 15,0 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 305,3 100,9 278,9 179,6 92,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7 10,8 4,0 7,0 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 12,8 12,9 15,1 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 13,5 14,6 17,3 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 92,9 100,0 100,0 62,5
Lærertimer som gis til undervisning 6 381 6 299 6 162 4 803 5 472
Undervisningstimer totalt per elev 55 59 58 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no