Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Framnes skole
Ferjeveien 15
3222 SANDEFJORD
Org.nr 974594269
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Framnes skole 13,0 14,6 16,4 17,6 18,1
Sandefjord kommune 610,6 617,1
Vestfold fylke 2 433,7 2 487,0 2 519,9 2 502,6 2 522,2
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Framnes skole 15,4 16,1 15,4 14,7 14,4
Sandefjord kommune 12,8 12,8
Vestfold fylke 12,9 12,6 12,5 12,5 12,5
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Framnes skole 3 3 4 5 6
Sandefjord kommune 129 134
Vestfold fylke 394 416 445 468 488
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Framnes skole 64,1 68,7 56,7 49,5 40,6
Sandefjord kommune 54,8 53,1
Vestfold fylke 70,7 66,8 62,7 59,9 57,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Framnes skole 21,8 20,1 24,1 27,3 31,1
Sandefjord kommune 21,1 21,7
Vestfold fylke 16,2 16,7 17,7 18,7 19,3
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Framnes skole 15,3 15,9 15,5 14,9 14,5
Sandefjord kommune 12,9 13,0
Vestfold fylke 13,8 13,7 13,5 13,3 13,2
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Framnes skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandefjord kommune 17,2 16,9
Vestfold fylke 14,9 14,3 14,4 14,9 15,0
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Framnes skole 16,4 17,3 17,3 16,1 16,2
Sandefjord kommune 17,4 17,8
Vestfold fylke 17,6 17,1 17,3 17,5 17,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Framnes skole 15,6
Sandefjord kommune 15,6
Vestfold fylke 15,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Framnes skole 17,2
Sandefjord kommune 18,1
Vestfold fylke 17,9
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Framnes skole 0,0
Sandefjord kommune 21,1
Vestfold fylke 19,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Framnes skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sandefjord kommune 98,5 98,3
Vestfold fylke 98,1 97,5 97,7 98,0 97,9
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Framnes skole 8 750 9 320 10 768 12 006 11 746
Sandefjord kommune 395 563 397 190
Vestfold fylke 1 532 382 1 565 189 1 589 780 1 596 378 1 609 778
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Framnes skole 48 46 48 50 52
Sandefjord kommune 56 56
Vestfold fylke 55 56 57 57 57
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no