Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Framnes skole
Ferjeveien 15
3222 SANDEFJORD
Org.nr 974594269
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,0 14,6 16,4 17,6 18,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 16,1 15,4 14,7 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,1 68,7 56,7 49,5 40,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 20,1 24,1 27,3 31,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 15,9 15,5 14,9 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 17,3 17,3 16,1 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 750 9 320 10 768 12 006 11 746
Undervisningstimer totalt per elev 48 46 48 50 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no