Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frakkagjerd ungdomsskole
Frakkagjerdvegen 12
5563 FØRRESFJORDEN
Org.nr 975290719
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tysvær kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,6 34,4 35,1 30,2 31,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 10,7 10,6 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,1 52,3 51,6 73,8 135,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 18,1 18,4 14,7 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3 14,4 14,5 16,6 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 15,9 20,6 23,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,3 100,0 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 18 453 19 958 20 652 17 851 17 983
Undervisningstimer totalt per elev 54 61 62 54 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no