Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frakkagjerd barneskole
Hamrane 5a
5563 FØRRESFJORDEN
Org.nr 993260002
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tysvær kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 18,9 20,0 21,1 21,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 15,7 14,8 14,4 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,9 48,7 49,8 65,7 63,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,0 28,4 26,3 19,8 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 15,6 14,9 14,6 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 18,8 17,7 15,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 290 12 352 13 153 14 065 14 240
Undervisningstimer totalt per elev 54 47 50 51 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no