Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fræna ungdomsskule
Elnesvågen
6440 ELNESVÅGEN
Org.nr 875283502
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fræna kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,2 22,1 24,0 25,8 23,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 12,0 11,3 10,7 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,2 70,3 93,7 59,4 56,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 14,3 10,5 15,2 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 15,9 15,0 14,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 19,0 18,2 17,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 100,0 96,4 94,1 90,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 736 12 235 13 718 14 337 13 079
Undervisningstimer totalt per elev 65 55 58 62 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no