Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fræna ungdomsskule
Bøen 18
6440 ELNESVÅGEN
Org.nr 875283502
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hustadvika kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 24,0 25,8 23,8 22,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,3 10,7 11,2 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,3 93,7 59,4 56,9 53,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 10,5 15,2 16,5 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 15,0 14,2 14,9 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 18,2 17,4 17,5 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,4 94,1 90,0 89,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 235 13 718 14 337 13 079 12 436
Undervisningstimer totalt per elev 55 58 62 59 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no