Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fræna kommune
Kommunenr 1548
Alle grunnskoler med adresse i Fræna kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 109,6 108,2 114,4 117,4 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,8 12,0 11,7 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 20 21 21 24 24
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,9 59,4 57,2 49,4 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 19,0 18,5 20,9 20,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,6 12,7 12,6 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 15,3 14,6 13,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,9 15,7 15,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 95,2 93,2 92,4 85,3
Lærertimer som gis til undervisning 69 471 68 342 72 105 74 089 74 039
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 59 61 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no