Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fræna kommune (utgått)
Kommunenr 1548
Kun utgåtte skoler med adresse i Fræna kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 108,2 114,4 117,4 116,7 114,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,0 11,7 11,4 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 21 21 24 24 21
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,4 57,2 49,4 50,0 55,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 18,5 20,9 20,2 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 12,7 12,6 11,8 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 14,6 13,7 14,4 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,7 15,6 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,5 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 93,2 92,4 85,3 88,7
Lærertimer som gis til undervisning 68 342 72 105 74 089 74 039 73 000
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 61 63 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no