Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fotlandsvåg skule
Fotlandsvåg
5283 FOTLANDSVÅG
Org.nr 975286290
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Fotlandsvåg skule Osterøy kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,6 28,9 328,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,1 9,7 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 8 62 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,8 26,5 47,4 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 28,5 18,9 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 9,6 10,4 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,7 13,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 13,0 15,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,6 14,3 12,9 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,4 10,2 13,6 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,1 19,0 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,3 94,3 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 5 642 19 027 213 083 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 96 87 73 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no