Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fotlandsvåg skule
Fotlandsvåg
5283 FOTLANDSVÅG
Org.nr 975286290
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Fotlandsvåg skule Osterøy kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,6 87,6 5 585,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 10,9 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 10 866 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,8 81,2 70,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 11,5 15,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 11,2 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,6 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 13,8 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,6 11,7 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,4 14,5 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,5 18,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 642 53 848 3 553 356 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 96 66 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no