Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fotlandsvåg skule
Fotlandsvåg
5283 FOTLANDSVÅG
Org.nr 975286290
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Fotlandsvåg skule Osterøy kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,6 116,4 5 913,3 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 10,1 12,1 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 18 928 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,8 56,6 68,6 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 15,7 15,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 10,8 12,8 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,3 14,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 13,6 16,5 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,6 12,2 14,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,4 13,4 16,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,8 18,7 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 98,3 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 5 642 72 875 3 766 439 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev 96 70 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no