Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fotlandsvåg skule
Fotlandsvåg
5283 FOTLANDSVÅG
Org.nr 975286290
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Fotlandsvåg skule Osterøy kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 7,8 86,5 5 554,3 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 10,9 12,3 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 10 834 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 122,0 81,1 72,6 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 11,3 15,0 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 11,5 13,2 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,9 15,0 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 13,7 16,9 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 96,9 98,4 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 196 52 077 3 508 500 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 85 66 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no