Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fotlandsvåg skule
Fotlandsvåg
5283 FOTLANDSVÅG
Org.nr 975286290
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 7,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 122,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2
Lærertimer som gis til undervisning 5 196
Undervisningstimer totalt per elev 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no