Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fotlandsvåg skule
Fotlandsvåg
5283 FOTLANDSVÅG
Org.nr 975286290
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Fotlandsvåg skule Osterøy kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 88,3 5 487,1 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 10,9 12,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 9 801 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 282,6 91,3 75,5 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,0 10,1 14,6 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 11,4 13,4 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,2 14,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 14,1 17,1 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,4 98,3 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 172 53 579 3 459 313 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 80 66 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no