Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fotlandsvåg skule
Fotlandsvåg
5283 FOTLANDSVÅG
Org.nr 975286290
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Fotlandsvåg skule Osterøy kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,2 90,6 5 459,6 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,5 12,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 9 766 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 125,0 98,6 78,8 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 10,1 14,0 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,2 13,4 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,4 14,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 14,6 17,0 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,8 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 4 107 55 837 3 431 010 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 63 62 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no