Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fotlandsvåg skule
Fotlandsvåg
5283 FOTLANDSVÅG
Org.nr 975286290
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Fotlandsvåg skule Osterøy kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 87,4 5 455,0 54 731,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,9 12,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 10 743 7 831
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 135,6 95,2 80,7 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 10,9 13,6 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,6 13,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 17,4 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 15,7 17,1 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,9 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 107 54 946 3 399 598 34 514 587
Undervisningstimer totalt per elev 67 60 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no