Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fotlandsvåg skule
Fotlandsvåg
5283 FOTLANDSVÅG
Org.nr 975286290
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Fotlandsvåg skule 5,8 6,2 7,7 7,8 8,6
Osterøy kommune 16,8 19,7 27,2 26,0 28,9
Hordaland fylke 302,2 303,9 319,1 321,6 328,2
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Fotlandsvåg skule 11,0 11,7 9,3 8,7 7,7
Osterøy kommune 7,7 8,6 8,5 9,2 8,1
Hordaland fylke 9,5 9,6 9,7 9,8 9,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fotlandsvåg skule 0 1 0 0 1
Osterøy kommune 7 5 11 10 8
Hordaland fylke 42 50 53 59 62
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fotlandsvåg skule 135,6 125,0 282,6 122,0 72,8
Osterøy kommune 17,9 29,1 18,4 22,8 26,5
Hordaland fylke 58,4 51,1 51,6 48,3 47,4
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fotlandsvåg skule 7,8 8,4 3,0 6,4 9,5
Osterøy kommune 40,9 26,7 41,6 36,6 28,5
Hordaland fylke 13,9 16,5 16,5 18,2 18,9
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fotlandsvåg skule 10,9 12,3 9,4 8,8 7,8
Osterøy kommune 8,4 10,3 10,8 10,9 9,6
Hordaland fylke 10,1 10,7 10,7 10,7 10,4
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fotlandsvåg skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osterøy kommune 10,5 11,2 9,8 11,5 9,7
Hordaland fylke 12,8 12,5 12,7 13,2 13,7
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fotlandsvåg skule 13,6 14,9 10,7 9,9 9,0
Osterøy kommune 14,1 13,8 14,2 14,2 13,0
Hordaland fylke 13,9 15,1 15,0 15,6 15,5
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fotlandsvåg skule 8,6
Osterøy kommune 14,3
Hordaland fylke 12,9
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fotlandsvåg skule 9,4
Osterøy kommune 10,2
Hordaland fylke 13,6
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fotlandsvåg skule 0,0
Osterøy kommune 14,1
Hordaland fylke 19,0
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fotlandsvåg skule 100,0 100,0 100,0 92,2 100,0
Osterøy kommune 91,7 91,4 93,5 95,9 96,3
Hordaland fylke 96,3 92,7 94,6 93,9 94,3
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Fotlandsvåg skule 4 107 4 107 5 172 5 196 5 642
Osterøy kommune 10 930 12 248 17 205 16 525 19 027
Hordaland fylke 181 559 186 348 197 939 204 028 213 083
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Fotlandsvåg skule 67 63 80 85 96
Osterøy kommune 89 80 82 76 87
Hordaland fylke 74 73 73 72 73
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no