Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fotlandsvåg skule
Fotlandsvåg
5283 FOTLANDSVÅG
Org.nr 975286290
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Fotlandsvåg skule 5,8 6,2 7,7 7,8 8,6
Osterøy kommune 87,4 90,6 88,3 86,5 87,6
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Fotlandsvåg skule 11,0 11,7 9,3 8,7 7,7
Osterøy kommune 11,9 11,5 10,9 10,9 10,9
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fotlandsvåg skule 0 1 0 0 1
Osterøy kommune 10 9 9 10 10
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fotlandsvåg skule 135,6 125,0 282,6 122,0 72,8
Osterøy kommune 95,2 98,6 91,3 81,1 81,2
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fotlandsvåg skule 7,8 8,4 3,0 6,4 9,5
Osterøy kommune 10,9 10,1 10,1 11,3 11,5
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fotlandsvåg skule 10,9 12,3 9,4 8,8 7,8
Osterøy kommune 11,6 12,2 11,4 11,5 11,2
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fotlandsvåg skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osterøy kommune 17,4 13,4 13,2 12,9 13,6
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fotlandsvåg skule 13,6 14,9 10,7 9,9 9,0
Osterøy kommune 15,7 14,6 14,1 13,7 13,8
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fotlandsvåg skule 8,6
Osterøy kommune 11,7
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fotlandsvåg skule 9,4
Osterøy kommune 14,5
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fotlandsvåg skule 0,0
Osterøy kommune 16,5
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fotlandsvåg skule 100,0 100,0 100,0 92,2 100,0
Osterøy kommune 100,0 100,0 97,4 96,9 100,0
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Fotlandsvåg skule 4 107 4 107 5 172 5 196 5 642
Osterøy kommune 54 946 55 837 53 579 52 077 53 848
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Fotlandsvåg skule 67 63 80 85 96
Osterøy kommune 60 62 66 66 66
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no