Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fotlandsvåg skule
Fotlandsvåg
5283 FOTLANDSVÅG
Org.nr 975286290
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Fotlandsvåg skule 6,2 7,7 7,8 8,6 8,5
Osterøy kommune 90,6 88,3 86,5 87,6 89,2
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Fotlandsvåg skule 11,7 9,3 8,7 7,7 8,4
Osterøy kommune 11,5 10,9 10,9 10,9 10,6
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fotlandsvåg skule 1 0 0 1 1
Osterøy kommune 9 9 10 10 10
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fotlandsvåg skule 125,0 282,6 122,0 72,8 42,1
Osterøy kommune 98,6 91,3 81,1 81,2 83,0
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fotlandsvåg skule 8,4 3,0 6,4 9,5 16,5
Osterøy kommune 10,1 10,1 11,3 11,5 11,1
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fotlandsvåg skule 12,3 9,4 8,8 7,8 8,4
Osterøy kommune 12,2 11,4 11,5 11,2 10,8
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fotlandsvåg skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osterøy kommune 13,4 13,2 12,9 13,6 13,7
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fotlandsvåg skule 14,9 10,7 9,9 9,0 9,9
Osterøy kommune 14,6 14,1 13,7 13,8 13,4
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fotlandsvåg skule 8,6 9,5
Osterøy kommune 11,7 11,5
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fotlandsvåg skule 9,4 10,3
Osterøy kommune 14,5 14,1
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fotlandsvåg skule 0,0 0,0
Osterøy kommune 16,5 15,5
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fotlandsvåg skule 100,0 100,0 92,2 100,0 100,0
Osterøy kommune 100,0 97,4 96,9 100,0 99,7
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Fotlandsvåg skule 4 107 5 172 5 196 5 642 5 214
Osterøy kommune 55 837 53 579 52 077 53 848 55 604
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Fotlandsvåg skule 63 80 85 96 88
Osterøy kommune 62 66 66 66 67
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no