Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fotlandsvåg skule
Fotlandsvåg
5283 FOTLANDSVÅG
Org.nr 975286290
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 6,2 7,7 7,8 8,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,7 9,3 8,7 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 135,6 125,0 282,6 122,0 72,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 8,4 3,0 6,4 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 12,3 9,4 8,8 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 14,9 10,7 9,9 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 92,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 107 4 107 5 172 5 196 5 642
Undervisningstimer totalt per elev 67 63 80 85 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no