Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fotlandsvåg skule
Fotlandsvåg
5283 FOTLANDSVÅG
Org.nr 975286290
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Fotlandsvåg skule 5,8 6,2 7,7 7,8 8,6
Osterøy kommune 104,2 110,3 115,5 112,5 116,4
Hordaland fylke 5 757,2 5 763,5 5 806,1 5 875,9 5 913,3
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Fotlandsvåg skule 11,0 11,7 9,3 8,7 7,7
Osterøy kommune 11,2 11,0 10,3 10,5 10,1
Hordaland fylke 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fotlandsvåg skule 0 1 0 0 1
Osterøy kommune 16 14 20 19 18
Hordaland fylke 785 816 854 893 928
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fotlandsvåg skule 135,6 125,0 282,6 122,0 72,8
Osterøy kommune 62,9 73,2 50,6 52,4 56,6
Hordaland fylke 79,5 77,0 74,0 71,0 68,6
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fotlandsvåg skule 7,8 8,4 3,0 6,4 9,5
Osterøy kommune 15,8 13,0 17,6 17,2 15,7
Hordaland fylke 13,6 14,2 14,7 15,2 15,7
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fotlandsvåg skule 10,9 12,3 9,4 8,8 7,8
Osterøy kommune 11,3 12,0 11,3 11,4 10,8
Hordaland fylke 13,4 13,3 13,3 13,0 12,8
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fotlandsvåg skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osterøy kommune 14,9 12,7 12,1 12,5 12,3
Hordaland fylke 14,6 14,7 14,7 14,9 14,8
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fotlandsvåg skule 13,6 14,9 10,7 9,9 9,0
Osterøy kommune 15,5 14,5 14,1 13,8 13,6
Hordaland fylke 17,0 16,9 17,0 16,8 16,5
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fotlandsvåg skule 8,6
Osterøy kommune 12,2
Hordaland fylke 14,6
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fotlandsvåg skule 9,4
Osterøy kommune 13,4
Hordaland fylke 16,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fotlandsvåg skule 0,0
Osterøy kommune 15,8
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fotlandsvåg skule 100,0 100,0 100,0 92,2 100,0
Osterøy kommune 98,6 98,5 96,4 96,6 99,0
Hordaland fylke 98,8 98,5 98,1 98,2 98,3
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Fotlandsvåg skule 4 107 4 107 5 172 5 196 5 642
Osterøy kommune 65 876 68 085 70 784 68 602 72 875
Hordaland fylke 3 581 157 3 617 358 3 657 252 3 712 528 3 766 439
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Fotlandsvåg skule 67 63 80 85 96
Osterøy kommune 64 65 69 68 70
Hordaland fylke 57 58 58 59 59
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no