Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fosslia skole
Fossliåsen 2
7507 STJØRDAL
Org.nr 979950403
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,0 34,2 33,6 34,0 34,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 12,3 12,8 13,1 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,0 68,7 77,7 68,0 62,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 15,7 14,4 17,5 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 12,2 13,0 13,3 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 16,4 17,0 19,2 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,5 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 18 437 22 204 21 751 22 817 23 061
Undervisningstimer totalt per elev 53 60 58 57 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no