Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fossheim skole (utgått)
9930 NEIDEN
Org.nr 975280330
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,8 1,9
Antall elever per årsverk til undervisning 4,1 2,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,9 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,4 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,0 2,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,0 2,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 254 1 330
Undervisningstimer totalt per elev 179 266
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no