Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fossheim skole (UTGÅTT)
9930 NEIDEN
Org.nr 975280330
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,2 1,8 1,9
Antall elever per årsverk til undervisning 4,3 4,1 2,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 14,9 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 25,4 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,1 4,0 2,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,1 4,0 2,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 855 1 254 1 330
Undervisningstimer totalt per elev 171 179 266
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no