Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fossen skole (utgått)
Fossen 21
9800 VADSØ
Org.nr 975279650
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 21,2 17,2 19,0 24,2 23,7
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 6,9 8,1 7,5 7,2 8,0
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4 3 4 4 6
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 36,7 39,6 32,1 36,9 28,8
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 16,7 18,2 21,0 17,8 25,4
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,4 10,2 10,6 8,6 10,2
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,1 8,5 7,5 7,6 7,8
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,0 13,2 13,0 12,3 13,0
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 18,1 15,6
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 7,8 15,1
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 9,3
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 86,1 85,7 84,8 78,2 76,3
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 13 375 10 757 11 870 16 162 15 454
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Vadsø kommune
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 103 87 93 102 89
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no