Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fossen skole (UTGÅTT)
Fossen 21
9800 VADSØ
Org.nr 975279650
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,7
Lærertimer som gis til undervisning 12 654
Undervisningstimer totalt per elev 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no