Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fossen skole (utgått)
Fossen 21
9800 VADSØ
Org.nr 975279650
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Vadsø kommune 97,4 92,3 92,8 83,8 88,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 192,4 1 198,9 1 187,7 1 179,4 1 165,5
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Vadsø kommune 8,7 8,9 8,3 8,8 8,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Vadsø kommune 6 6 11 7 8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 138 136 142 143 143
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Vadsø kommune 127,7 131,8 65,7 98,1 78,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 64,3 64,4 61,3 59,3 57,8
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Vadsø kommune 6,2 6,2 11,6 8,3 9,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,6 11,4 11,9 12,1 12,3
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Vadsø kommune 8,8 9,0 8,5 8,9 7,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 9,1 9,0 8,9 8,9 8,8
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Vadsø kommune 12,5 13,4 11,8 12,8 12,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,1 9,8 9,9 9,6 9,6
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Vadsø kommune 12,2 12,5 11,2 12,7 11,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 12,0 11,8 11,6 11,3 11,2
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Vadsø kommune 10,0 9,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,6 10,3
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Vadsø kommune 12,0 11,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 11,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Vadsø kommune 18,6 17,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 11,6
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Vadsø kommune 90,3 90,8 96,2 92,0 95,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 92,2 91,6 90,3 90,4 92,3
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Vadsø kommune 63 180 60 735 60 727 55 466 56 902
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 750 013 755 595 751 519 745 168 731 431
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Vadsø kommune 82 80 86 81 90
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 84 86 86 88 88
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no