Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fossen skole - 1.-4. skole
Fossvegen 6
2390 MOELV
Org.nr 975297403
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 142
Undervisningstimer totalt per elev 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no