Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fossen skole - 1.-4. skole
Fossvegen 6
2390 MOELV
Org.nr 975297403
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 7,4 7,5 7,7 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 9,9 8,6 8,6 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,2 111,5 179,4 152,4 77,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 8,3 4,5 5,5 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,2 10,0 9,3 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 13,7 12,0 12,3 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 210 5 116 5 266 5 516 4 142
Undervisningstimer totalt per elev 69 75 86 86 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no