Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Forsøl skole
Skoleveien 20
9612 FORSØL
Org.nr 975298655
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,0 5,0 5,2 5,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1 7,1 7,1 7,0 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,3 32,0 16,0 16,5 16,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 20,0 40,0 38,2 38,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 8,0 7,9 7,4 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,9 7,0 8,1 8,2 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,8 8,1 8,3 8,3 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,2 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,5 6,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 77,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 657 3 209 3 220 3 372 3 375
Undervisningstimer totalt per elev 118 100 101 102 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no