Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Forset skole
Brubakken 12
2653 VESTRE GAUSDAL
Org.nr 975274209
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gausdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Forset skole 8,8 8,0 10,1 9,9 10,0
Gausdal kommune 73,1 70,2 68,2 70,9 67,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Forset skole 12,8 15,2 11,5 10,7 11,9
Gausdal kommune 10,1 10,7 10,9 10,3 10,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Forset skole 3 3 3 2 2
Gausdal kommune 11 15 16 16 13
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Forset skole 41,5 37,3 33,8 43,6 66,7
Gausdal kommune 62,2 45,7 42,4 42,5 50,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Forset skole 29,4 35,9 30,7 22,6 16,2
Gausdal kommune 15,3 21,3 23,5 22,0 18,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Forset skole 13,0 15,3 11,9 11,1 12,3
Gausdal kommune 10,2 11,6 12,0 11,6 11,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Forset skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gausdal kommune 14,5 13,3 13,3 11,4 12,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Forset skole 15,3 19,9 13,0 11,9 13,2
Gausdal kommune 13,2 13,6 14,1 15,2 14,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Forset skole 11,5 13,6
Gausdal kommune 13,5 12,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Forset skole 12,5 12,5
Gausdal kommune 13,8 14,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Forset skole 0,0 0,0
Gausdal kommune 19,9 18,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Forset skole 100,0 100,0 84,5 97,8 100,0
Gausdal kommune 94,5 97,1 93,7 94,7 96,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Forset skole 6 186 5 200 6 790 6 789 6 726
Gausdal kommune 49 152 45 527 44 308 45 479 43 146
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Forset skole 58 49 65 69 62
Gausdal kommune 71 67 65 69 68
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no