Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Forset skole
Brubakken 12
2653 VESTRE GAUSDAL
Org.nr 975274209
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gausdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,8 8,0 10,1 9,9 10,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 15,2 11,5 10,7 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,5 37,3 33,8 43,6 66,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,4 35,9 30,7 22,6 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 15,3 11,9 11,1 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 19,9 13,0 11,9 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 84,5 97,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 186 5 200 6 790 6 789 6 726
Undervisningstimer totalt per elev 58 49 65 69 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no