Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Forset skole
Brubakken 12
2653 VESTRE GAUSDAL
Org.nr 975274209
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gausdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,5 8,8 8,0 10,1 9,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,8 15,2 11,5 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,8 41,5 37,3 33,8 43,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,8 29,4 35,9 30,7 22,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 13,0 15,3 11,9 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 15,3 19,9 13,0 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 84,5 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 951 6 186 5 200 6 790 6 789
Undervisningstimer totalt per elev 60 58 49 65 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no