Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Forsand skule
Espedalsvegen 156
4110 FORSAND
Org.nr 975275531
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 23,4 21,3 21,4 21,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 9,9 9,9 10,2 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 8 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,8 29,6 24,7 19,7 17,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,3 28,5 36,4 42,7 43,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 10,9 10,7 11,4 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 11,4 11,5 11,1 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 14,4 14,5 20,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 35,6 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5 10,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,5 85,8 81,0 84,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 682 14 093 13 766 12 471 12 351
Undervisningstimer totalt per elev 65 71 72 69 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no